ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Mariusz Grycan

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dane demograficzne z gminy z kilku ostatnich lat

Informacja ogłoszona dnia 2016-04-14 08:30:17 przez Monika Karwowska-Pawłowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wniósł o przedstawienie danych demograficznych z gminy z kilku ostatnich lat (5-8) oraz ilości zarejestrowanych firm.
 
Burmistrz Marek Cebula poinformował, iż według danych Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, w roku 2015 Gminę Krosno Odrzańskie zamieszkiwało 17 857 osób, spośród których 63,8% to ludność zasiedlająca obszar miejski. W ostatniej dekadzie obserwuje się spadek liczby ludności w gminie, poza nieznacznym wzrostem pomiędzy 2009 a 2010 rokiem (o 17 osób). Jednak od roku 2010 liczba ludności obniżyła się o 3,7%, przy czym na obszarze miejskim liczba ludności zmalała o 5,0%, a na obszarze wiejskim o 1,2%.1
Analizując strukturę ludności pod względem podziału na płeć, należy stwierdzić, że w roku 2015 kobiety stanowiły 51,4 % ludności ogółem, a mężczyźni 48,6 %. W kontekście spadku liczby ludności, od roku 2010
w Gminie Krosno Odrzańskie liczba kobiet zmniejszyła się o 3,4 % natomiast liczba mężczyzn o 3,9 %.
Przyrost naturalny w Gminie Krośno Odrzańskie w latach 2005-2014, analizowany w oparciu o dane GUS, był zróżnicowany. Średnia dla Gminy Krosno Odrzańskie w ostatniej dekadzie wynosi 0,8 (przy czym dla obszaru miejskiego osiąga wartość 1,3, a dla obszaru wiejskiego -0,1). Sytuacja w tym zakresie przedstawia się bardzo korzystnie w porównaniu do powiatu krośnieńskiego, gdzie średnia wynosi 0,2.
W przypadkach, gdy wartości dla Gminy Krosno Odrzańskie były ujemne, nie przekraczały one poziomu -0,4 (2013 r.) Na obszarze miejskim w ostatniej dekadzie przyrost naturalny był bardzo korzystny.
Jednostka terytorialna
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
woj. lubuskie
0,8
1,1
1,3
1,8
1,7
1,4
0,8
0,7
-0,3
0,2
pow. krośnieński
0,1
0,6
1,2
1,2
0,5
0,9
-0,2
-0,5
-1,4
-0,7
Gmina Krosno Odrzańskie
2,0
0,3
2,2
1,9
0,0
2,3
-0,2
0,5
-0,4
-0,3
Krosno O. obszar miejski
1,3
2,0
2,1
2,1
-0,3
3,3
0,3
1,7
0,8
-0,3
Krosno O. obszar wiejski
3,3
-3,0
2,3
1,5
0,6
0,5
-1,1
-1,7
-2,6
-0,3
Źródło: dane GUS, stan na 31.12.2014 r.
 
Poniżej zestawiono dane Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim dotyczące liczby zgonów i urodzeń odnotowanych w latach 2005-2014
Tabela 2 Saldo zgonów i urodzeń odnotowanych w Gminie Krosno Odrzańskie w l. 2005-2014
Wyszczególnienie
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Zgony
152
177
150
167
190
169
187
159
176
190
Urodzenia
161
173
181
207
201
199
187
162
163
175
Saldo
9
-4
31
40
11
30
0
3
-13
-15
Źródło: dane UM w Krośnie Odrzańskim, stan na 31.12.2014 r.
 
Analiza salda migracji w Gminie Krosno Odrzańskie w oparciu o dane GUS pokazuje, że w ostatniej dekadzie tylko w roku 2010 osiągnięta została wartość dodatnia, natomiast zauważalny (o 173,9 %,) spadek salda migracji nastąpił pomiędzy rokiem 2013 a 2014.
 
Poniżej zestawiono dane Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w zakresie salda migracji za okres 2005-2014.
Tabela 3  Saldo migracji w Gminie Krosno Odrzańskie w latach 2005-2014
Wyszczególnienie
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Zameldowania stałe
-
-
-
-
-
99
109
99
146
99
Wymeldowania za granicę
14
14
19
13
18
22
33
13
33
29
Wymeldowania do innych gmin
254
304
228
199
186
181
238
214
219
252
Wymeldowani pozostający bez meldunku
10
14
29
13
20
30
33
45
36
48
Wymeldowania ogółem
278
332
276
225
224
233
304
272
288
329
Saldo
-
-
-
-
-
-134
-195
-173
-142
-230
Źródło: dane UM w Krośnie Odrzańskim, stan na 31.12.2014 r.
               
Odpowiadając na pytanie dotyczące liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw Burmistrz Marek Cebula poinformował, że z uwagi na fakt, iż od 1 stycznia 2012 r. Gminna Ewidencja Działalności Gospodarczej została zastąpiona Centralną Ewidencją Działalności Gospodarczej podlegającą pod Ministerstwo Gospodarki, przedsiębiorca może samodzielnie dokonywać wszystkich czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem Internetu, co uniemożliwia stały monitoring w tym zakresie przez Gminę. W związku z powyższym przedstawiam zestawienie obrazujące liczbę podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych  w Gminie Krosno Odrzańskie opracowane w oparciu o dane GUS.                                                                                                 
Jednostka terytorialna
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ogółem
2 162
2 159
2 104
1 928
1 818
1 893
1 872
1 914
1 926
1 895
Udział w ogólnej liczbie podmiotów powiatu krośnieńskiego
36,5%
35,6%
36,0%
35,3%
34,8%
34,5%
34,9%
34,9%
34,6%
34,3%
Sektor publiczny
209
214
223
178
182
178
178
186
186
184
Udział w ogólnej liczbie podmiotów gminy
9,7%
9,9%
10,6%
9,2%
10,0%
9,4%
9,5%
9,7%
9,6%
9,7%
Sektor prywatny
1 953
1 945
1 881
1 750
1 636
1 715
1 694
1 728
1 740
1 711
Udział w ogólnej liczbie podmiotów gminy
90,3%
90,1%
89,4%
90,8%
90,0%
90,6%
90,5%
90,3%
90,4%
90,3%
Źródło: dane GUS, stan na 31.12.2014 r.
 
Z poniższego zestawienia wynika, że sektor gospodarczy w Gminie Krosno Odrzańskie zdominowany jest przez małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, stanowią one 99,3% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Gminie Krosno Odrzańskie. Przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 osób w Gminie Krosno Odrzańskie stanowią 39,3 % tego typu przedsiębiorstw w powiecie krośnieńskim, natomiast na 5 przedsiębiorstw zatrudniających od 250 do 999 osób, 3 zlokalizowane są w mieście Krosno Odrzańskie.
Tabela 5 Podmioty gospodarcze wg klas wielkości w 2014 r. (Źródło: dane GUS, stan na 31.12.2014 r.)        
Jednostka terytorialna
0 - 9
10 - 49
50 - 249
250 - 999
woj. lubuskie
105 404
3 850
740
81
powiat krośnieński
5 319
164
33
5
Gmina Krosno Odrzańskie
1 822
56
13
3
Krosno Odrzańskie – obszar miejski
1 315
40
11
3
Krosno Odrzańskie - obszar wiejski
507
16
2
0
Poniżej przedstawiono kondycję lokalnej gospodarki w ujęciu wskaźnikowym w odniesieniu do stanu gospodarki w powiecie krośnieńskim i w województwie lubuskim
Wskaźnik
woj. lubuskie
powiat krośnieński
Gmina Krosno Odrzańskie
Krosno O.– obszar miejski
Krosno O. – obszar wiejski
Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności
1 079
982
1 036
1 161
808
Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
93
85
82
87
72
Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności
89
90
94
101
81
Podmioty wpisane do rejestru na 1000 ludności
108
98
104
116
81
Podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym
169,2
151,6
161,2
183,8
122,0
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności
76
69
74
77
67
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym
11,9
10,7
11,5
12,2
10,2
Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców
3
3
3
3
3
Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców
34
32
30
31
29
Nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców
2
2
2
2
2
Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym
146
132
128
140
109
Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON
8,2
9,2
9,1
8,8
10,1
Źródło: dane GUS, stan na 31.12.2014 r.
 
Szczegółowa analiza wskaźników gospodarczych z uwzględnieniem miasta i obszaru wiejskiego Gminy Krosno Odrzańskie pokazuje, że poziom przedsiębiorczości u mieszkańców miasta Krosno Odrzańskie jest wyższy w porównaniu ze wskaźnikami dla powiatu krośnieńskiego i w niektórych przypadkach dla województwa lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-14 08:26:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-14 08:30:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-14 08:30:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
806 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony