ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-02-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej 24/19 Obowiązujący
2 2019-02-11 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej 23/19 Obowiązujący
3 2019-02-06 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych, dokumentacji projektowych, nadzorów inwestorskich i dostaw w 2019 r. 22/19 Obowiązujący
4 2019-01-28 Zarządzenia Burmistrza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r. 21/19 Obowiązujący
5 2019-01-25 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2019 20/19 Obowiązujący
6 2019-01-25 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 19/19 Obowiązujący
7 2019-01-24 Zarządzenia Burmistrza zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach szkół oraz zespole edukacyjnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad użyczania i sporządzania umów zawieranych na okres trzech lak, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych 18/19 Obowiązujący
8 2019-01-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie 17/19 Obowiązujący
9 2019-01-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2019/2020 16/19 Obowiązujący
10 2019-01-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2019/2020 15/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu