ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1101 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonyfikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców XII/90/11 Nieobowiązujący
1102 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów XII/89/11 Obowiązujący
1103 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. XII/88/11 Obowiązujący
1104 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przu ul. Krośnieńskiej i ul. Polnej w obrębie Osiecznica gmina Krosno Odrzańskie. XII/87/11 Zmieniony
1105 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie w obrębie wsi Osiecznica. XII/86/11 Obowiązujący
1106 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. XII/85/11 Obowiązujący
1107 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic obwodów tych szkół. XII/84/11 Nieobowiązujący
1108 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr X/53/11 w sprawie opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych. XII/83/11 Obowiązujący
1109 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie XII/82/11 Obowiązujący
1110 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie XII/81/11 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu