ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1101 2012-06-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2011 r. XXIV/190/12 Obowiązujący
1102 2012-06-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2011 r. XXIV/189/12 Obowiązujący
1103 2012-06-04 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2012 roku. XXIII/188/12 Obowiązujący
1104 2012-06-04 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. XXIII/187/12 Obowiązujący
1105 2012-06-04 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. XXIII/186/12 Obowiązujący
1106 2012-06-04 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. XXIII/185/12 Obowiązujący
1107 2012-06-04 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosno Odrzańskie dotyczących zniesienia Osiedla Nr 1 oraz Osiedla Nr 2 - będących jednostkami pomocniczymi Gminy Krosno Odrzańskie. XXIII/184/12 Obowiązujący
1108 2012-06-04 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Gerarda Karpińskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. na Burmistrza Krosna Odrzańskiego w związku z odmową przydziału lokalu socjalnego. XXIII/183/12 Obowiązujący
1109 2012-06-04 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ............ z dnia 11 kwietnia 2012 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim w sprawie sposobu odmowy udzielenia pomocy społecznej. XXIII/182/12 Obowiązujący
1110 2012-06-04 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz najemców. XXIII/181/12 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu