ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-12-20 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r. XLIII/364/17 Obowiązujący
22 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim oraz zmianę umowy tej spółki XLII/363/17 Obowiązujący
23 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XLII/362/17 Obowiązujący
24 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim XLII/361/17 Obowiązujący
25 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wraz z odpowiedzią na skargę XLII/360/17 Obowiązujący
26 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krosno Odrzańskie na 2018 rok XLII/359/17 Obowiązujący
27 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego XLII/358/17 Obowiązujący
28 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017” XLII/357/17 Obowiązujący
29 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych XLII/356/17 Obowiązujący
30 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego XLII/355/17 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu