ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bielów XLVII/396/18 Obowiązujący
52 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2018 roku XLVII/395/18 Zmieniony
53 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2018 XLVII/394/18 Nieobowiązujący
54 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego w obrębie 1 miasta Krosno Odrzańskie oraz w rejonie Jeziora Glibiel w obrębie Łochowice gminy Krosno Odrzańskie XLVII/393/18 Obowiązujący
55 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie XLVII/392/18 Obowiązujący
56 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017” XLVII/391/18 Obowiązujący
57 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie XLVII/390/18 Obowiązujący
58 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień z siedzibą w Zielonej Górze XLVII/389/18 Obowiązujący
59 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2018 rok XLVII/388/18 Obowiązujący
60 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2028 XLVII/387/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu