ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Krosna Odrzańskiego oraz Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim XXXIII/278/17 Obowiązujący
62 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemców XXXIII/277/17 Obowiązujący
63 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2017 XXXIII/276/17 Obowiązujący
64 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie XXXIII/275/17 Obowiązujący
65 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2017 roku XXXIII/274/17 Obowiązujący
66 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krosno Odrzańskie XXXIII/273/17 Obowiązujący
67 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego XXXIII/272/17 Zmieniony
68 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych niektórych nauczycieli XXXIII/271/17 Obowiązujący
69 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020” XXXIII/270/17 Obowiązujący
70 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień z siedzibą w Zielonej Górze XXXIII/269/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu