Uchwały Rady od I.2008 - Gmina Krosno Odrzańskie
ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-02-09 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim XLVI/376/18 Obowiązujący
72 2018-02-09 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r. XLVI/375/18 Obowiązujący
73 2018-01-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów XLV/374/18 Obowiązujący
74 2018-01-15 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego XLIV/373/18 Obowiązujący
75 2018-01-15 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2020 XLIV/372/18 Obowiązujący
76 2018-01-15 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r. XLIV/371/18 Obowiązujący
77 2017-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Burmistrza Krosna Odrzańskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego” XLIII/370/17 Obowiązujący
78 2017-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2018 XLIII/369/17 Obowiązujący
79 2017-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLII/355/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego XLIII/368/17 Obowiązujący
80 2017-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok XLIII/367/17 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu