ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/166/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/165/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Krosno Odrzańskie do Stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej”
Nr aktu prawnego
XVIII/164/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XVIII/163/20
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XVIII/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
XVIII/161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XVIII/160/20
Status
Nieobowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
Nr aktu prawnego
XVIII/159/20
Status
Nieobowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Nr aktu prawnego
XVIII/158/20
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XVIII/157/20
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji