ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
Nr aktu prawnego
XXI/185/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, zbywanego na rzecz najemców
Nr aktu prawnego
XXI/184/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
Nr aktu prawnego
XXI/183/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020”
Nr aktu prawnego
XXI/182/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
XXI/181/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXI/180/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie w obrębie 1 miasta Krosno Odrzańskie i w rejonie ul. Gubińskiej w obrębie 2 miasta Krosno Odrzańskie oraz Gminy Krosno Odrzańskie w rejonie ul. Kasztanowej w obrębie Bielów, w rejonie ul. Zacisznej w obrębie Łochowice, w rejonie ul. Lubuskiej w obrębie Marcinowice, w rejonie ul. Jana Pawła II w obrębie Osiecznica, w obrębie Kamień i obrębie Gostchorze
Nr aktu prawnego
XX/179/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-05-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XX/178/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie opłaty targowej, ustalenia jej wysokości, sposobu poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
Nr aktu prawnego
XIX/177/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIX/176/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji