ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-07-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Krośnieńskiej Spółdzielni Socjalnej „RZEKA”.
Nr aktu prawnego
X/94/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia skargi na Uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
Nr aktu prawnego
IX/93/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia skargi na Uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
Nr aktu prawnego
IX/92/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r.
Nr aktu prawnego
IX/91/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
Nr aktu prawnego
IX/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Klub Dziecięcy „Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
IX/89/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim oraz nadania mu statutu
Nr aktu prawnego
IX/88/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
IX/87/19
Status
Nieobowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki
Nr aktu prawnego
IX/86/19
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
Nr aktu prawnego
IX/85/19
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji