ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2014-10-29 Obwieszczenia Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie LIV/8/14 Obowiązujący
22 2014-09-15 Obwieszczenia Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie LII/7/14 Obowiązujący
23 2014-09-15 Obwieszczenia Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia LII/6/14 Obowiązujący
24 2014-06-26 Obwieszczenia Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy LI/5/14 Obowiązujący
25 2013-11-28 Obwieszczenia Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie XLIII/4/13 Obowiązujący
26 2013-11-28 Obwieszczenia Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg XLIII/3/13 Obowiązujący
27 2013-06-26 Obwieszczenia Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim XXXVIII/2/13 Obowiązujący
28 2013-06-26 Obwieszczenia Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic obwodów tych szkół XXXVIII/1/13 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu