ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2020-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
31/20
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Nr aktu prawnego
30/20
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
29/20
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/166/20
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/165/20
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Krosno Odrzańskie do Stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej”
Nr aktu prawnego
XVIII/164/20
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XVIII/163/20
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XVIII/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
XVIII/161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XVIII/160/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji