ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
Nr aktu prawnego
XVIII/159/20
Status
Nieobowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Nr aktu prawnego
XVIII/158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XVIII/157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XVIII/156/20
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty
Nr aktu prawnego
XVIII/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie organizacji pogrzebów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
XVIII/154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Programu „Karta Seniora”
Nr aktu prawnego
XVIII/153/20
Status
Zmieniony
Lp: 108
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XVIII/152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
XVIII/151/20
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVIII/150/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji