ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
11/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
10/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
9/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
8/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
7/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
6/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-01-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
Nr aktu prawnego
XVII/149/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-01-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2019/2020
Nr aktu prawnego
XVII/148/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
5/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
4/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji