ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
82/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXII/4/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na działalność bieżącą Szpitala - Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
XXII/191/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
XXII/190/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXII/189/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XXII/188/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XXII/187/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXII/186/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Artystyczno-Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim za 2019 rok
Nr aktu prawnego
81/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mediateki - Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim za 2019 rok
Nr aktu prawnego
80/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji