ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2019-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
VIII/73/19
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym
Nr aktu prawnego
VIII/72/19
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
VIII/71/19
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty
Nr aktu prawnego
VIII/70/19
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu jednolokalowego budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
VIII/69/19
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2019
Nr aktu prawnego
VIII/68/19
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
Nr aktu prawnego
VIII/67/19
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
VIII/66/19
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
VIII/65/19
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020”
Nr aktu prawnego
VIII/64/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji