ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2017-12-28 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 227/17 Obowiązujący
12 2017-12-28 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprzedaży nieruchomości 226/17 Obowiązujący
13 2017-12-28 Zarządzenia Burmistrza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r. 225/17 Obowiązujący
14 2017-12-27 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzanie konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej 224/17 Obowiązujący
15 2017-12-27 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej 223/17 Obowiązujący
16 2017-12-27 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzanie konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej 222/17 Obowiązujący
17 2017-12-27 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej 221/12 Obowiązujący
18 2017-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Burmistrza Krosna Odrzańskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego” XLIII/370/17 Obowiązujący
19 2017-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2018 XLIII/369/17 Obowiązujący
20 2017-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLII/355/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego XLIII/368/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu