ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2211 2010-06-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków LII/322/10 Zmieniony
2212 2010-06-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze LII/321/10 Obowiązujący
2213 2010-06-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009 - 2014” LII/320/10 Obowiązujący
2214 2010-06-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. LII/319/10 Obowiązujący
2215 2010-04-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Krosno Odrzańskie w wyborach Prezydenta RP L/318/10 Obowiązujący
2216 2010-04-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza L/317/10 Obowiązujący
2217 2010-04-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej L/316/10 Obowiązujący
2218 2010-04-30 Uchwały Rady Miejskiej dotycząca zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu L/315/10 Obowiązujący
2219 2010-04-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Marcinowice gmina Krosno Odrzańskie L/314/10 Obowiązujący
2220 2010-04-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007-2013 L/313/10 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu