ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2211 2011-04-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie odwołania Radnego Mariusza Grycana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. VIII/43/11 Obowiązujący
2212 2011-04-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Krosno Odrzańskie. VIII/42/11 Nieobowiązujący
2213 2011-04-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Kapituły opiniującej kandydatury do tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego". VIII/41/11 Obowiązujący
2214 2011-04-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. VIII/40/11 Obowiązujący
2215 2011-04-07 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. VIII/39/11 Uchylony
2216 2011-04-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Krosno Odrzańskie na lata 2011-2016. VIII/38/11 Nieobowiązujący
2217 2011-04-07 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Krosno Odrzańskie na 2011 rok. VIII/37/11 Obowiązujący
2218 2011-04-07 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim. VIII/36/11 Nieobowiązujący
2219 2011-04-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr II/5/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego. VIII/35/11 Obowiązujący
2220 2011-04-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. VIII/34/11 Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu