ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2231 2012-06-05 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosno Odrzańskie. 62/12 Obowiązujący
2232 2012-06-04 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkoły Gminy Krosno Odrzańskie. 61/12 Obowiązujący
2233 2012-05-31 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprzedaży nieruchomości 60G/12 Obowiązujący
2234 2012-05-31 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2012/2013 arkuszy organizacji publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie. 60/12 Obowiązujący
2235 2012-05-31 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2012/2013 arkuszy organizacji publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie. 59/12 Obowiązujący
2236 2012-05-31 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2012/2013 arkuszy organizacji publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie. 58/12 Obowiązujący
2237 2012-05-30 Zarządzenia Burmistrza w sprawie prawa pierwokupu. 57/12 Obowiązujący
2238 2012-05-28 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2012 r. 55F/12 Obowiązujący
2239 2012-05-22 Zarządzenia Burmistrza w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. 55/12 Obowiązujący
2240 2012-05-18 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności charytatywnej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. 54/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu