ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2261 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. XII/85/11 Obowiązujący
2262 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic obwodów tych szkół. XII/84/11 Nieobowiązujący
2263 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr X/53/11 w sprawie opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych. XII/83/11 Obowiązujący
2264 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie XII/82/11 Obowiązujący
2265 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie XII/81/11 Obowiązujący
2266 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. XII/80/11 Obowiązujący
2267 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu i sposobu powpływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania XII/79/11 Obowiązujący
2268 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej XII/78/11 Obowiązujący
2269 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. XII/77/11 Obowiązujący
2270 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałow Gminy Krosno Odrzańskie w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego. XII/76/11 Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu