ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2271 2011-10-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości. XIII/112/11 Obowiązujący
2272 2011-10-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim na kadencję 2012-2015. XIII/111/11 Obowiązujący
2273 2011-10-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015, niespełniających wymagań formalnych. XIII/110/11 Obowiązujący
2274 2011-10-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. XIII/109/11 Uchylony
2275 2011-10-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. XIII/108/11 Uchylony
2276 2011-10-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. XIII/107/11 Obowiązujący
2277 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Sosnowskiego z dnia 25 lipca 2011 r. na działalność Burmistrza Krosna Odrzańskiego XII/106/11 Obowiązujący
2278 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. XII/105/11 Nieobowiązujący
2279 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad zwrotu radnym kosztów podróży XII/104/11 Obowiązujący
2280 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Krosno Odrzańskie XII/103/11 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu