ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2271 2012-05-31 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2012/2013 arkuszy organizacji publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie. 59/12 Obowiązujący
2272 2012-05-31 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2012/2013 arkuszy organizacji publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie. 58/12 Obowiązujący
2273 2012-05-30 Zarządzenia Burmistrza w sprawie prawa pierwokupu. 57/12 Obowiązujący
2274 2012-05-28 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2012 r. 55F/12 Obowiązujący
2275 2012-05-22 Zarządzenia Burmistrza w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. 55/12 Obowiązujący
2276 2012-05-18 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności charytatywnej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. 54/12 Obowiązujący
2277 2012-05-18 Zarządzenia Burmistrza zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku ich nieobecności. 53/12 Obowiązujący
2278 2012-05-15 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2012 r. 52F/12 Obowiązujący
2279 2012-05-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Wyrzykowskiej – inspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach 52/12 Obowiązujący
2280 2012-05-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie upoważnienia Pani Cudak-Kossowskiej – starszego inspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. 51/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu