ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2271 2011-05-04 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Spyra z dnia 21 kwietnia 2011 r. w przedmiocie zaniechania zawiadomienia wszystkich mieszkańców Szklarki Radnickiej przez sołtysa Martę Magdalenę Małysz o możliwości zakupu drzewa ściętego w okolicach Szklarki Radnickiej. IX/46/11 Obowiązujący
2272 2011-05-04 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Spyra z dnia 5 kwietnia 2011 r. w przedmiocie nieprawidłowego sposobu dokonania zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców miejscowości Szklarka Radnicka, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2011r. IX/45/11 Obowiązujący
2273 2011-05-04 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Spyra z dnia 18 lutego 2011 r. na bezczynność Burmistrza Krosna Odrzańskiego w zakresie realizacji obowiązku ochrony środowiska. IX/44/11 Obowiązujący
2274 2011-04-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie odwołania Radnego Mariusza Grycana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. VIII/43/11 Obowiązujący
2275 2011-04-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Krosno Odrzańskie. VIII/42/11 Nieobowiązujący
2276 2011-04-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Kapituły opiniującej kandydatury do tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego". VIII/41/11 Obowiązujący
2277 2011-04-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. VIII/40/11 Obowiązujący
2278 2011-04-07 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. VIII/39/11 Uchylony
2279 2011-04-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Krosno Odrzańskie na lata 2011-2016. VIII/38/11 Nieobowiązujący
2280 2011-04-07 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Krosno Odrzańskie na 2011 rok. VIII/37/11 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu