ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2291 2011-05-19 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Krosno Odrzańskie, będących w zarządzie Nadleśnictwa Zielona Góra. X/55/11 Obowiązujący
2292 2011-05-19 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa lubuskiego dotyczącej zmiany rozporządzenia Nr 4 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. X/54/11 Obowiązujący
2293 2011-05-19 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych. X/53/11 Uchylony
2294 2011-05-19 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie. X/52/11 Zmieniony
2295 2011-05-19 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie. X/51/11 Zmieniony
2296 2011-05-19 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór. X/50/11 Nieobowiązujący
2297 2011-05-19 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim. X/49/11 Obowiązujący
2298 2011-05-19 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. X/48/11 Obowiązujący
2299 2011-05-04 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi. IX/47/11 Obowiązujący
2300 2011-05-04 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Spyra z dnia 21 kwietnia 2011 r. w przedmiocie zaniechania zawiadomienia wszystkich mieszkańców Szklarki Radnickiej przez sołtysa Martę Magdalenę Małysz o możliwości zakupu drzewa ściętego w okolicach Szklarki Radnickiej. IX/46/11 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu