ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2351 2011-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do reorganizacji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim. XII/75/11 Obowiązujący
2352 2011-06-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim. XI/74/11 Obowiązujący
2353 2011-06-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Spyra z dnia 26 maja 2011 r. na bezczynność burmistrza Gminy Krosno Odrzańskie, polegające na zaniechaniu podejmowania działań profilaktycznych mających na celu zapobiegnięcie spożywania napojów alkoholowych na terenie "placu rekreacyjnego" w miejscowości Szklarka Radnicka oraz działanie polegające na udzielenie pisemnej odpowiedzi na pismo skarżącego adresowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. XI/73/11 Obowiązujący
2354 2011-06-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosno Odrzańskie dotyczących uchwalenia nowych statutów jednostek pomocniczych Osiedla Nr 1 w Krośnie Odrzańskim oraz Osiedla Nr 2 w Krośnie Odrzańskim. XI/72/11 Obowiązujący
2355 2011-06-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim. XI/71/11 Obowiązujący
2356 2011-06-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. XI/70/11 Uchylony
2357 2011-06-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców. XI/69/11 Obowiązujący
2358 2011-06-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Artystyczno-Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim. XI/68/11 Uchylony
2359 2011-06-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. XI/67/11 Obowiązujący
2360 2011-06-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga i logopedy. XI/66/11 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu