ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2401 2011-10-26 Uchwały Rady Miejskiej uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. XV/121/11 Obowiązujący
2402 2011-10-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. „Internet w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie”, który będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Krosno Odrzańskie do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. XIII/120/11 Obowiązujący
2403 2011-10-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. "Internet w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie" wnioskowanego przez Gminę Krosno Odrzańskie do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. XIII/119/11 Obowiązujący
2404 2011-10-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację "Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009-2014". XIII/118/11 Obowiązujący
2405 2011-10-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Roberta Gwizdek z dnia 21 września 2011 r. na działalność Burmistrza Gminy Krosno Odrzańskie w zakresie trybu zawierania umów w przedmiocie dożywiania dzieci w szkołach. XIII/117/11 Obowiązujący
2406 2011-10-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Roberta Gwizdek z dnia 6 września 2011 r. na działalność Burmistrza Gminy Krosno Odrzańskie w zakresie trybu zawierania umów w przedmiocie dożywiania dzieci w szkołach. XIII/116/11 Obowiązujący
2407 2011-10-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Krosno Odrzańskie do Stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska". XIII/115/11 Obowiązujący
2408 2011-10-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania z świetlic wiejskich Gminy Krosno Odrzańskie. XIII/114/11 Obowiązujący
2409 2011-10-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców. XIII/113/11 Nieobowiązujący
2410 2011-10-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości. XIII/112/11 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu