ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2871
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania.
Nr aktu prawnego
XII/93/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2872
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonania darowizny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XII/92/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2873
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rat ceny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XII/91/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2874
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonyfikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców
Nr aktu prawnego
XII/90/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2875
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów
Nr aktu prawnego
XII/89/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2876
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XII/88/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2877
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przu ul. Krośnieńskiej i ul. Polnej w obrębie Osiecznica gmina Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
XII/87/11
Status
Zmieniony
Lp: 2878
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie w obrębie wsi Osiecznica.
Nr aktu prawnego
XII/86/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2879
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
XII/85/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2880
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic obwodów tych szkół.
Nr aktu prawnego
XII/84/11
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji