ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2971
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację "Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009-2014".
Nr aktu prawnego
XIII/118/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2972
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Roberta Gwizdek z dnia 21 września 2011 r. na działalność Burmistrza Gminy Krosno Odrzańskie w zakresie trybu zawierania umów w przedmiocie dożywiania dzieci w szkołach.
Nr aktu prawnego
XIII/117/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2973
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Roberta Gwizdek z dnia 6 września 2011 r. na działalność Burmistrza Gminy Krosno Odrzańskie w zakresie trybu zawierania umów w przedmiocie dożywiania dzieci w szkołach.
Nr aktu prawnego
XIII/116/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2974
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Krosno Odrzańskie do Stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska".
Nr aktu prawnego
XIII/115/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2975
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania z świetlic wiejskich Gminy Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
XIII/114/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2976
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XIII/113/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2977
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XIII/112/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2978
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim na kadencję 2012-2015.
Nr aktu prawnego
XIII/111/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2979
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015, niespełniających wymagań formalnych.
Nr aktu prawnego
XIII/110/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2980
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Nr aktu prawnego
XIII/109/11
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji