ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/380/18 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim na lata 2017-2021”
Nr aktu prawnego
XII/101/19
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
XII/100/19
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
XII/99/19
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.
Nr aktu prawnego
XII/98/19
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-09-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.
Nr aktu prawnego
152/19
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego
Nr aktu prawnego
151/19
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Wężyskach Pani mgr Iwonie Skołozubow
Nr aktu prawnego
150/19
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim Pani mgr Marii Kalskiej
Nr aktu prawnego
149/19
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
148/19
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
147/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji