ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-02-09 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim XLVI/377/18 Obowiązujący
22 2018-02-09 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim XLVI/376/18 Obowiązujący
23 2018-02-09 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r. XLVI/375/18 Obowiązujący
24 2018-02-07 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie 21/18 Obowiązujący
25 2018-01-31 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Krosno Odrzańskie na rok 2018 20/18 Obowiązujący
26 2018-01-31 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017" 19/18 Obowiązujący
27 2018-01-31 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 18/18 Obowiązujący
28 2018-01-30 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2018/2019 17/18 Obowiązujący
29 2018-01-30 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2018/2019 16/18 Obowiązujący
30 2018-01-29 Zarządzenia Burmistrza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r. 15/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu