ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3011
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/03 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
X/57/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3012
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
X/56/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3013
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Krosno Odrzańskie, będących w zarządzie Nadleśnictwa Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
X/55/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3014
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa lubuskiego dotyczącej zmiany rozporządzenia Nr 4 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.
Nr aktu prawnego
X/54/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3015
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
Nr aktu prawnego
X/53/11
Status
Uchylony
Lp: 3016
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
X/52/11
Status
Zmieniony
Lp: 3017
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
X/51/11
Status
Zmieniony
Lp: 3018
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
Nr aktu prawnego
X/50/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3019
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
X/49/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3020
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
X/48/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji