ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3021
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Artystyczno-Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XI/68/11
Status
Uchylony
Lp: 3022
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Nr aktu prawnego
XI/67/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3023
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga i logopedy.
Nr aktu prawnego
XI/66/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3024
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Nr aktu prawnego
XI/65/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3025
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Nr aktu prawnego
XI/64/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3026
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
XI/63/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3027
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krosna Odrzańskiego za 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XI/62/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3028
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krosno Odrzańskie wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy za rok 2010.
Nr aktu prawnego
XI/61/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3029
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
X/60/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3030
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
X/59/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji