ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3031
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przu ul. Krośnieńskiej i ul. Polnej w obrębie Osiecznica gmina Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
XII/87/11
Status
Zmieniony
Lp: 3032
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie w obrębie wsi Osiecznica.
Nr aktu prawnego
XII/86/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3033
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
XII/85/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3034
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic obwodów tych szkół.
Nr aktu prawnego
XII/84/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3035
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr X/53/11 w sprawie opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
Nr aktu prawnego
XII/83/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3036
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XII/82/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3037
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XII/81/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3038
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Nr aktu prawnego
XII/80/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3039
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu i sposobu powpływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XII/79/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3040
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej
Nr aktu prawnego
XII/78/11
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji