ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3031
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Krosno Odrzańskie na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
VIII/37/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3032
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
VIII/36/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3033
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr II/5/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
Nr aktu prawnego
VIII/35/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3034
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Nr aktu prawnego
VIII/34/11
Status
Uchylony
Lp: 3035
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
VIII/33/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3036
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej.
Nr aktu prawnego
VIII/32/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3037
Data podjęcia
2011-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
VII/31/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3038
Data podjęcia
2011-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2011-2024.
Nr aktu prawnego
VII/30/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3039
Data podjęcia
2011-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa lubuskiego dotyczącej zmiany rozporządzenia Nr 4 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.
Nr aktu prawnego
VII/29/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3040
Data podjęcia
2011-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów.
Nr aktu prawnego
VII/28/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji