ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3041
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do reorganizacji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XII/75/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3042
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XI/74/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3043
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Spyra z dnia 26 maja 2011 r. na bezczynność burmistrza Gminy Krosno Odrzańskie, polegające na zaniechaniu podejmowania działań profilaktycznych mających na celu zapobiegnięcie spożywania napojów alkoholowych na terenie "placu rekreacyjnego" w miejscowości Szklarka Radnicka oraz działanie polegające na udzielenie pisemnej odpowiedzi na pismo skarżącego adresowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XI/73/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3044
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosno Odrzańskie dotyczących uchwalenia nowych statutów jednostek pomocniczych Osiedla Nr 1 w Krośnie Odrzańskim oraz Osiedla Nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XI/72/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3045
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XI/71/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3046
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XI/70/11
Status
Uchylony
Lp: 3047
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XI/69/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3048
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Artystyczno-Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XI/68/11
Status
Uchylony
Lp: 3049
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Nr aktu prawnego
XI/67/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3050
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga i logopedy.
Nr aktu prawnego
XI/66/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji