ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3041
Data podjęcia
2011-05-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Spyra z dnia 5 kwietnia 2011 r. w przedmiocie nieprawidłowego sposobu dokonania zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców miejscowości Szklarka Radnicka, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2011r.
Nr aktu prawnego
IX/45/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3042
Data podjęcia
2011-05-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Spyra z dnia 18 lutego 2011 r. na bezczynność Burmistrza Krosna Odrzańskiego w zakresie realizacji obowiązku ochrony środowiska.
Nr aktu prawnego
IX/44/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3043
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Radnego Mariusza Grycana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
VIII/43/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3044
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
VIII/42/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3045
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Kapituły opiniującej kandydatury do tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego".
Nr aktu prawnego
VIII/41/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3046
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
Nr aktu prawnego
VIII/40/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3047
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Nr aktu prawnego
VIII/39/11
Status
Uchylony
Lp: 3048
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Krosno Odrzańskie na lata 2011-2016.
Nr aktu prawnego
VIII/38/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3049
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Krosno Odrzańskie na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
VIII/37/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3050
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
VIII/36/11
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji