ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3061
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Nr aktu prawnego
XIII/108/11
Status
Uchylony
Lp: 3062
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
XIII/107/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3063
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Sosnowskiego z dnia 25 lipca 2011 r. na działalność Burmistrza Krosna Odrzańskiego
Nr aktu prawnego
XII/106/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3064
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XII/105/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3065
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad zwrotu radnym kosztów podróży
Nr aktu prawnego
XII/104/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3066
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XII/103/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3067
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatu Krośnieńskiego w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
Nr aktu prawnego
XII/102/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3068
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
Nr aktu prawnego
XII/101/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3069
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Pana Sławomira Kulczyńskiego ze stanowiska Skarbnika Gminy.
Nr aktu prawnego
XII/100/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3070
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XII/99/11
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji