ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2030 LIII/446/18 Obowiązujący
32 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r. LIII/445/18 Obowiązujący
33 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków LII/444/18 Obowiązujący
34 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2018 roku LII/443/18 Obowiązujący
35 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018 – 2022 LII/442/18 Obowiązujący
36 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemców LII/441/18 Obowiązujący
37 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim LII/440/18 Obowiązujący
38 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej LII/439/18 Obowiązujący
39 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej LII/438/18 Obowiązujący
40 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrzańskie – Bytnica na odcinku w km 2+900-3+540” LII/437/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu