ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia opłat i zasad najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
16/20
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
15/20
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych, dostaw, dokumentacji projektowych i nadzorów inwestorskich w 2020 r.
Nr aktu prawnego
14/20
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Krosno Odrzańskie na rok 2020
Nr aktu prawnego
13/20
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
12/20
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
11/20
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
10/20
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
9/20
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
8/20
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
7/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji