ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XV/2/19
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wyposażenie gminnej instytucji kultury pod nazwą Mediateka – Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim w nieruchomość
Nr aktu prawnego
XV/139/19
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, zbywanych na rzecz najemców
Nr aktu prawnego
XV/138/19
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny jednolokalowego budynku mieszkalnego zbywanego na rzecz najemców
Nr aktu prawnego
XV/137/19
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
XV/136/19
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV/135/19
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krosno Odrzańskie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XV/134/19
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
XV/133/19
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.
Nr aktu prawnego
XV/132/19
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju Targowiska Miejskiego w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
187/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji