ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r.
Nr aktu prawnego
VII/58/19
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego
Nr aktu prawnego
VII/57/19
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2019 roku
Nr aktu prawnego
VII/56/19
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemców
Nr aktu prawnego
VII/55/19
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
VII/54/19
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 2 w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
VII/53/19
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. I. Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
VII/52/19
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
VII/51/19
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień z siedzibą w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
VII/50/19
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
VII/49/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji