ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-05-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany przebiegu ulic Polnej i Dąbrowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz nadania nowych nazw ulicom LI/425/18 Obowiązujący
72 2018-05-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do sądów powszechnych w kadencji od 2016 r. do 2019 r. LI/424/18 Obowiązujący
73 2018-05-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych LI/423/18 Obowiązujący
74 2018-05-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie LI/422/18 Obowiązujący
75 2018-05-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym LI/421/18 Obowiązujący
76 2018-05-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych niektórych nauczycieli LI/420/18 Obowiązujący
77 2018-05-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Uczniów Szkół Podstawowych zamieszkałych w Gminie Krosno Odrzańskie LI/419/18 Obowiązujący
78 2018-05-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu LI/418/18 Obowiązujący
79 2018-05-29 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2030 LI/417/18 Obowiązujący
80 2018-05-29 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r. LI/416/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu