ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV/135/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krosno Odrzańskie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XV/134/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
XV/133/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.
Nr aktu prawnego
XV/132/19
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju Targowiska Miejskiego w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
187/19
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-11-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego
Nr aktu prawnego
XIV/131/19
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-11-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
XIV/130/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-11-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.
Nr aktu prawnego
XIV/129/19
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
186/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
185/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji