ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-03-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
38/20
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji ds. ustalania i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
37/20
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
36/20
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
35/20
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do spraw rewitalizacji Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
34/20
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki
Nr aktu prawnego
33/20
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
32/20
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
31/20
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Nr aktu prawnego
30/20
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
29/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji