ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
Nr aktu prawnego
IX/85/19
Status
Nieobowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, zbywanych na rzecz najemców
Nr aktu prawnego
IX/84/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
IX/83/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
IX/82/19
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
IX/81/19
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
IX/80/19
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
IX/79/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
IX/78/19
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.
Nr aktu prawnego
IX/77/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2018 r.
Nr aktu prawnego
IX/76/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji