ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych, dostaw, dokumentacji projektowych i nadzorów inwestorskich w 2020 r.
Nr aktu prawnego
14/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Krosno Odrzańskie na rok 2020
Nr aktu prawnego
13/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
12/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
11/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
10/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
9/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
8/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
7/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
6/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
Nr aktu prawnego
XVII/149/20
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji