ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu będącego na wyposażeniu Gminnego magazynu przeciwpowodziowego
Nr aktu prawnego
141/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących należności pieniężnych Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
140/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
139/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
138/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
137/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
136/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
135/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego na okres od września do grudnia w roku szkolnym 2020/2021
Nr aktu prawnego
134/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
133/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
132/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji