Uchwały Rady od I.2008 - Gmina Krosno Odrzańskie
ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-08-09 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy spolecznej 93/18 Obowiązujący
2 2018-08-09 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 92/18 Obowiązujący
3 2018-08-06 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Retno nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie 91/18 Obowiązujący
4 2018-07-31 Zarządzenia Burmistrza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r. 90/18 Obowiązujący
5 2018-07-10 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia stawek czynszów za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie udostępnionych w trybie przetargowym i bezprzetargowym 89/18 Obowiązujący
6 2018-07-10 Zarządzenia Burmistrza w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 88/18 Obowiązujący
7 2018-07-10 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 87/18 Obowiązujący
8 2018-07-10 Zarządzenia Burmistrza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r. 86/18 Obowiązujący
9 2018-06-29 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym 85/18 Obowiązujący
10 2018-06-29 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie 84/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim