ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-07-10 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia stawek czynszów za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie udostępnionych w trybie przetargowym i bezprzetargowym 89/18 Obowiązujący
2 2018-07-10 Zarządzenia Burmistrza w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 88/18 Obowiązujący
3 2018-07-10 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 87/18 Obowiązujący
4 2018-07-10 Zarządzenia Burmistrza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r. 86/18 Obowiązujący
5 2018-06-29 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym 85/18 Obowiązujący
6 2018-06-29 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie 84/18 Obowiązujący
7 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2030 LIII/446/18 Obowiązujący
8 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r. LIII/445/18 Obowiązujący
9 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków LII/444/18 Obowiązujący
10 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2018 roku LII/443/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim