ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018 – 2022 LII/442/18 Obowiązujący
12 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemców LII/441/18 Obowiązujący
13 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim LII/440/18 Obowiązujący
14 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej LII/439/18 Obowiązujący
15 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej LII/438/18 Obowiązujący
16 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrzańskie – Bytnica na odcinku w km 2+900-3+540” LII/437/18 Obowiązujący
17 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2030 LII/436/18 Obowiązujący
18 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r. LII/435/18 Obowiązujący
19 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2017 r. LII/434/18 Obowiązujący
20 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2017 r. LII/433/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim