ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2017-09-26 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r. XXXIX/336/17 Obowiązujący
12 2017-09-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 173/17 Obowiązujący
13 2017-09-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania członków Krośnieńskiej Rady Seniorów 172/17 Obowiązujący
14 2017-09-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeznaczenia lokalu komunalnego położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Mnichów 3/4 na lokal socjalny 171/17 Obowiązujący
15 2017-09-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeznaczenia lokalu komunalnego położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. WOP 10/4 na lokal socjalny 170/17 Obowiązujący
16 2017-09-20 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej 169/17 Obowiązujący
17 2017-09-20 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany udziałów w częściach wspólnych nieruchomości 168/17 Obowiązujący
18 2017-09-15 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia nr 88/17 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 167/17 Obowiązujący
19 2017-09-15 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół lub zespołów i dyrektorów przedszkoli w przypadku ich nieobecności 166/17 Obowiązujący
20 2017-09-15 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/17 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 165/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim