ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2271 2012-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. XXI/166/12 Obowiązujący
2272 2012-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2012 roku. XXI/165/12 Zmieniony
2273 2012-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki. XXI/164/12 Obowiązujący
2274 2012-02-08 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krosno Odrzańskie do składu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr". XX/163/2012 Obowiązujący
2275 2012-02-08 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatu Krośnieńskiego w referendum gminnym. XX/162/12 Obowiązujący
2276 2012-02-08 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Krosno Odrzańskie. XX/161/12 Nieobowiązujący
2277 2012-02-08 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia. XX/160/12 Nieobowiązujący
2278 2012-02-08 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz najemcy. XX/159/12 Nieobowiązujący
2279 2012-02-08 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uzgodnienia zmiany projektu uchwały sejmiku województwa lubuskiego zmieniającego rozporządzenie nr 4 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 15 kwietnia 1996r. w sprawie utworzenia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. XX/158/12 Obowiązujący
2280 2012-02-08 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Krośnieńskiej i ul. Polnej w obrębie Osiecznica gmina Krosno Odrzańskie XX/157/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim