ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-09-14 Zarządzenia Burmistrza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r. 164F/17 Obowiązujący
22 2017-09-13 Zarządzenia Burmistrza w sprawie obniżenia ceny wywoławczej 164/17 Obowiązujący
23 2017-09-13 Zarządzenia Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2028 163/17 Obowiązujący
24 2017-09-13 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprzedaży nieruchomości 162/17 Obowiązujący
25 2017-09-11 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeznaczenia lokalu komunalnego położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Mickiewicza 9/16 na lokal socjalny 161/17 Obowiązujący
26 2017-09-08 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność działki nr 1227/2, obręb 0001 w Krośnie Odrzańskim 160/17 Obowiązujący
27 2017-09-06 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 159/17 Obowiązujący
28 2017-09-04 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia Nr 153/17 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie 158/17 Obowiązujący
29 2017-08-30 Zarządzenia Burmistrza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r. 157/17 Obowiązujący
30 2017-08-29 Obwieszczenia Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie XXXVIII/17/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim