ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2017-08-29 Obwieszczenia Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie XXXVIII/16/17 Obowiązujący
32 2017-08-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim XXXVIII/335/17 Obowiązujący
33 2017-08-29 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu XXXVIII/334/17 Obowiązujący
34 2017-08-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy i przebiegu ulicy w Krośnie Odrzańskim XXXVIII/333/17 Obowiązujący
35 2017-08-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany przebiegu ulicy Murnej w Krośnie Odrzańskim XXXVIII/332/17 Obowiązujący
36 2017-08-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości XXXVIII/331/17 Obowiązujący
37 2017-08-29 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2017-2028 XXXVIII/330/17 Obowiązujący
38 2017-08-29 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r. XXXVIII/329/17 Obowiązujący
39 2017-08-24 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej 156/17 Obowiązujący
40 2017-08-24 Zarządzenia Burmistrza w sprawie upoważnienia Pani Ewy Paprzyckiej - podinspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach 155/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim