ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-11-29 Obwieszczenia Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XLII/18/17 Obowiązujący
42 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim oraz zmianę umowy tej spółki XLII/363/17 Obowiązujący
43 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XLII/362/17 Obowiązujący
44 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim XLII/361/17 Obowiązujący
45 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wraz z odpowiedzią na skargę XLII/360/17 Obowiązujący
46 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krosno Odrzańskie na 2018 rok XLII/359/17 Obowiązujący
47 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego XLII/358/17 Obowiązujący
48 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017” XLII/357/17 Obowiązujący
49 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych XLII/356/17 Obowiązujący
50 2017-11-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego XLII/355/17 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim