ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-02-21 Zarządzenia Burmistrza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r. 26/18 Obowiązujący
42 2018-02-19 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie 25/18 Obowiązujący
43 2018-02-19 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie w przypadku ich nieobecności 24/18 Obowiązujący
44 2018-02-12 Zarządzenia Burmistrza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r. 23/18 Obowiązujący
45 2018-02-09 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Pana Tomasza Miechowicza na stanowisko Dyrektora Centrum Artystyczno-Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim 22/18 Obowiązujący
46 2018-02-09 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim XLVI/384/18 Obowiązujący
47 2018-02-09 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Wojewody Lubuskiego wraz z odpowiedzią na skargę XLVI/383/18 Obowiązujący
48 2018-02-09 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemców XLVI/382/18 Obowiązujący
49 2018-02-09 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krosno Odrzańskie” XLVI/381/18 Obowiązujący
50 2018-02-09 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim na lata 2017-2021” XLVI/380/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim