ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-12-29 Zarządzenia Burmistrza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r. 228/17 Obowiązujący
52 2017-12-28 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 227/17 Obowiązujący
53 2017-12-28 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprzedaży nieruchomości 226/17 Obowiązujący
54 2017-12-28 Zarządzenia Burmistrza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r. 225/17 Obowiązujący
55 2017-12-27 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzanie konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej 224/17 Obowiązujący
56 2017-12-27 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej 223/17 Obowiązujący
57 2017-12-27 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzanie konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej 222/17 Obowiązujący
58 2017-12-27 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej 221/12 Obowiązujący
59 2017-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Burmistrza Krosna Odrzańskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego” XLIII/370/17 Obowiązujący
60 2017-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2018 XLIII/369/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim