ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-10-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XL/344/17 Obowiązujący
52 2017-10-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 XL/343/17 Obowiązujący
53 2017-10-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych XL/342/17 Nieobowiązujący
54 2017-10-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krosno Odrzańskie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg XL/341/17 Obowiązujący
55 2017-10-20 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2017-2028 XL/340/17 Obowiązujący
56 2017-10-20 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r. XL/339/17 Obowiązujący
57 2017-10-23 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia stawek czynszów za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie udostępnionych w trybie przetargowym i bezprzetargowym 183/17 Obowiązujący
58 2017-10-23 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeznaczenia lokalu komunalnego położonego w miejscowości Szklarka Radnicka 14/13 na lokal socjalny 182/17 Obowiązujący
59 2017-10-20 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w budynkach mieszkalnych, inwentarskich oraz gospodarczych powstałych w wyniku przejścia orkanu "Ksawery" w dniu 5 października 2017 r. przez teren Gminy Krosno Odrzańskie 181/17 Obowiązujący
60 2017-10-10 Zarządzenia Burmistrza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r. 180/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim