ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-08-10 Zarządzenia Burmistrza w sprawie obniżenia ceny wywoławczej 144/17 Obowiązujący
52 2017-08-09 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu 143/17 Obowiązujący
53 2017-08-08 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 142/17 Obowiązujący
54 2017-08-04 Zarządzenia Burmistrza w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 141/17 Obowiązujący
55 2017-08-03 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy Pani mgr Małgorzacie Brodzińskiej 140/17 Obowiązujący
56 2017-07-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanego na rzecz najemcy XXXVII/328/17 Obowiązujący
57 2017-07-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy skwerowi w Krośnie Odrzańskim XXXVII/327/17 Obowiązujący
58 2017-07-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Krosna Odrzańskiego XXXVII/326/17 Obowiązujący
59 2017-07-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy placu w Krośnie Odrzańskim XXXVII/325/17 Obowiązujący
60 2017-07-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krośnie Odrzańskim XXXVII/324/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim