ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-05-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym LI/421/18 Obowiązujący
52 2018-05-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych niektórych nauczycieli LI/420/18 Obowiązujący
53 2018-05-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Uczniów Szkół Podstawowych zamieszkałych w Gminie Krosno Odrzańskie LI/419/18 Obowiązujący
54 2018-05-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu LI/418/18 Obowiązujący
55 2018-05-29 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2030 LI/417/18 Obowiązujący
56 2018-05-29 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r. LI/416/18 Obowiązujący
57 2018-05-25 Zarządzenia Burmistrza w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 64/18 Obowiązujący
58 2018-05-18 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy Aleja Solidarności Krośnieńskiej w Krośnie Odrzańskim L/415/18 Obowiązujący
59 2018-05-18 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2018 L/414/18 Obowiązujący
60 2018-05-18 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLVII/401/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych L/413/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim