ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-10-20 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r. XL/339/17 Obowiązujący
62 2017-10-23 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia stawek czynszów za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie udostępnionych w trybie przetargowym i bezprzetargowym 183/17 Obowiązujący
63 2017-10-23 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeznaczenia lokalu komunalnego położonego w miejscowości Szklarka Radnicka 14/13 na lokal socjalny 182/17 Obowiązujący
64 2017-10-20 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w budynkach mieszkalnych, inwentarskich oraz gospodarczych powstałych w wyniku przejścia orkanu "Ksawery" w dniu 5 października 2017 r. przez teren Gminy Krosno Odrzańskie 181/17 Obowiązujący
65 2017-10-10 Zarządzenia Burmistrza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r. 180/17 Obowiązujący
66 2017-10-09 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania oraz ustalenia szczegółowych zasad organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krośnie Odrzańskim 179/17 Obowiązujący
67 2017-10-09 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej 178/17 Obowiązujący
68 2017-09-29 Zarządzenia Burmistrza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r. 177/17 Obowiązujący
69 2017-09-28 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 176/17 Obowiązujący
70 2017-09-28 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 175/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim