ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-09-28 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprzedaży nieruchomości 174/17 Obowiązujący
72 2017-09-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego XXXIX/338/17 Obowiązujący
73 2017-09-26 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2017-2028 XXXIX/337/17 Obowiązujący
74 2017-09-26 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r. XXXIX/336/17 Obowiązujący
75 2017-09-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 173/17 Obowiązujący
76 2017-09-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania członków Krośnieńskiej Rady Seniorów 172/17 Obowiązujący
77 2017-09-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeznaczenia lokalu komunalnego położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Mnichów 3/4 na lokal socjalny 171/17 Obowiązujący
78 2017-09-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeznaczenia lokalu komunalnego położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. WOP 10/4 na lokal socjalny 170/17 Obowiązujący
79 2017-09-20 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej 169/17 Obowiązujący
80 2017-09-20 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany udziałów w częściach wspólnych nieruchomości 168/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim