ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-10-30 Zarządzenia Burmistrza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r. 186/17 Zmieniony
82 2017-10-30 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2018 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przeprowadzenia, w tym zgłaszania i wyboru propozycji, zasad wydawania i przyjmowania kart konsultacyjnych 185/17 Obowiązujący
83 2017-10-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr XXXIX/338/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2017 r. XL/346/17 Obowiązujący
84 2017-10-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXVIII/331/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości XL/345/17 Obowiązujący
85 2017-10-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XL/344/17 Obowiązujący
86 2017-10-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 XL/343/17 Obowiązujący
87 2017-10-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych XL/342/17 Nieobowiązujący
88 2017-10-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krosno Odrzańskie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg XL/341/17 Obowiązujący
89 2017-10-20 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2017-2028 XL/340/17 Obowiązujący
90 2017-10-20 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r. XL/339/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim