Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu za najem socjalny lokali
Nr aktu prawnego
159/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu nieruchomości gminnej
Nr aktu prawnego
157/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu nieruchomości gminnej
Nr aktu prawnego
156/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
155/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia upoważnienia Pani Magdy Gasztoł - podinspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
Nr aktu prawnego
154/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.
Nr aktu prawnego
153/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o. o. w Krośnie Odrzańskim oraz zmianę umowy tej spółki
Nr aktu prawnego
XII/115/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Krosno Odrzańskie w roku 2020 na realizację projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Nr aktu prawnego
XII/114/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XII/113/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Szklarki Radnickiej
Nr aktu prawnego
XII/112/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji