Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
21/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Nr aktu prawnego
158/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
20/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Szklarka Radnicka
Nr aktu prawnego
19/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
Nr aktu prawnego
18/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej
Nr aktu prawnego
17/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
15/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych, dostaw, dokumentacji projektowych i nadzorów inwestorskich w 2020 r.
Nr aktu prawnego
14/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Krosno Odrzańskie na rok 2020
Nr aktu prawnego
13/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
12/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji