ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-09-15 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia nr 88/17 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 167/17 Obowiązujący
2 2017-09-15 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół lub zespołów i dyrektorów przedszkoli w przypadku ich nieobecności 166/17 Obowiązujący
3 2017-09-15 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/17 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 165/17 Obowiązujący
4 2017-09-14 Zarządzenia Burmistrza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r. 164F/17 Obowiązujący
5 2017-09-13 Zarządzenia Burmistrza w sprawie obniżenia ceny wywoławczej 164/17 Obowiązujący
6 2017-09-13 Zarządzenia Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2028 163/17 Obowiązujący
7 2017-09-13 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprzedaży nieruchomości 162/17 Obowiązujący
8 2017-09-08 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność działki nr 1227/2, obręb 0001 w Krośnie Odrzańskim 160/17 Obowiązujący
9 2017-09-06 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 159/17 Obowiązujący
10 2017-09-04 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia Nr 153/17 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie 158/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim