ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-10 08:54:02 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-10 10:30:16 przez Marzena Grabowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Przedmiot konsultacji:
  1. projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
 
Czas rozpoczęcia konsultacji:  10 sierpnia 2017 r.
 
Czas zakończenia konsultacji: 17 sierpnia 2017 r.
 
Forma konsultacji: konsultacje pisemne.
 
Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 22, mailowo na adres: lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 17 sierpnia 2017 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
 
Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010 r., Nr 91, poz. 1317).
 
 
Informacja zamieszczona dnia 10.08.2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2017-08-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2017-08-10 08:54:02
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2017-08-10 10:30:16
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2017-08-10 10:30:15
Artykuł był wyświetlony: 6026 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim