ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego, informującego o wydaniu decyzji znak: GN.6220.10.13.2019.MKu z dnia 02 marca 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rz. Odry realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły „Zadanie 1B.1(b)”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-03 15:09:20 przez Robert Węglik

Załączniki