ˆ

Komitety Osiedlowe

Szczegóły informacji

Zarządzenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków zarządu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 2 w Krośnie Odrzańskim.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2011-12-29 09:09:05 Informacja ogłoszona dnia 2011-12-29 09:09:10 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 171 /11

BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

 

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków zarządu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 2 w Krośnie Odrzańskim.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.    z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 uchwały Nr XII/99/11     Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu  Osiedla Nr 2 w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 107, poz. 2035) zarządza się,              co następuje:

 

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków Zarządu Osiedla Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, zwołuję ogólne Zebranie Mieszkańców w następującym terminie:

1)       I termin zebrania 15 listopada 2011 r. godz. 17.30 w sali konferencyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej przy u. Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim,

 

2)       II termin zebrania 15 listopada 2011 r. godz. 17.45  w sali konferencyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej przy u. Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim.

§ 2.  Przewodniczącym zebrania będzie Burmistrz Krosna Odrzańskiego.

§ 3. Porządek zabrania obejmować będzie:

1.      Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2.      Przyjęcie porządku zebrania.

3.      Sprawozdanie przewodniczącego Komitetu z działalności za okres kadencji.

4.      Przedstawienie zadań i celów samorządu mieszkańców osiedla.

5.      Omówienie procedury wyboru przewodniczącego oraz członków Zarządu Osiedla.

6.      Przeprowadzenie wyborów:

1)     Przewodniczącego:

a)     powołanie komisji skrutacyjnej,

b)     przyjęcie zgłoszeń kandydatów na przewodniczącego,

c)     przygotowanie kart wyborczych,

d)     głosowanie,

e)     ustalenie wyników wyborów,

f)      sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów.

2)     Członków Zarządu Osiedla:

a)     powołanie komisji skrutacyjnej,

b)     przyjęcie zgłoszeń kandydatów na członków Zarządu Osiedla,

c)     przygotowanie kart wyborczych,

d)     głosowanie,

e)     ustalenie wyników wyborów,

f)      sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów.

7.      Wolne wnioski i zapytania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                                                             Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska - Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2011-12-29 09:09:05
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska - Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2011-12-29 09:09:05
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2011-12-29 09:09:10
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Gwiazdowski Data ostatniej zmiany: 2011-12-29 09:09:10
Artykuł był wyświetlony: 2494 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim