Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2009-10-20 10:56:44 przez Renata Piwowarczyk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiany Warunków przetargu ofertowego pn:„ Dostawa i wymiana dyfuzorów na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim”

Zgodnie z działem .XVIII Ogólnych Warunków Przetargu Ofertowego , pkt 1, Zamawiający wprowadza następującą zmiany:
Omyłkowo zostały wprowadzone zapisy:
W dziale I:
Uwaga:
W przypadku, gdy środki finansowe planowane na realizację zamówienia okażą się niewystarczające, zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości odbioru ustabilizowanego osadu ściekowego, lub zamknięcie postępowania bez wyboru oferty.
W załączniku nr 2 – Projekcie umowy w § 8 pkt1

§ 8
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o odpadach.

Otrzymują następujące brzmienie:
W dziale I:
Uwaga:
W przypadku, gdy środki finansowe planowane na realizację zamówienia okażą się niewystarczające, zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego towaru, lub zamknięcie postępowania bez wyboru oferty.
W załączniku nr 2 – Projekcie umowy w § 8 pkt 1

§ 8
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Ponadto w załączniku nr 2, Projekcie umowy w § 3 zostaje dopisany pkt.6 o następującym brzmieniu:

     6.W przypadku niedotrzymania tego terminu, Zamawiającemu służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Damian Miech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Damian Miech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-20 10:56:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-20 10:56:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 13:39:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7223 raz(y)